2020-09-06

BƠ CACAO NGUYÊN CHẤT – PURE CACAO BUTTER

Nguyên liệu chất lượng, tạo ra những sản phẩm chất lượng.
Chất lượng sản phẩm được nhận định bởi sự quay lại của khách hàng, với đơn hàng ổn định vài trăm kg mỗi tháng. Hôm này, nhà máy lại chuẩn bị hàng cho khách.